Evidence tržeb jen pro plátce DPH

22. 12. 2017 předložil spolu s 65 poslanci (včetně Martina Baxy, Ilony Mauritzové) novelu zákona o evidenci tržeb, která měla stanovit, že subjektem evidence tržeb bude jen registrovaný plátce DPH. Vláda zaslala k návrhu nesouhlasné stanovisko 25. 1. 2018. Návrh byl zamítnut ve třetím čtení 13. 6. 2018.