Protikuřácký zákon

14. 2. 2018 předložil spolu s dalšími 85 poslanci (včetně Ilony Maritzové, Jany Levové, Barbory Kořanové, která hlasovala nakonec pro zamítnutí) novelu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (tzv. protikuřácký zákon). Návrh měl umožnit vznik kuřáren u gastropodniků a povolení kouření v malých hospodách a barech, které nepodávají jídlo a jejich plocha určená pro zákazníky nepřevyšuje 80 m2. Vláda zaslala nesouhlasné stanovisko 15. 3. 2018. Návrh byl zamítnut v prvním čtení 29. 5. 2018.