Mediální vzdělávání

Vytvořili jsme autorský program mediálního vzdělávání. Cílem je především vysvětlit veřejnosti, jak funguje mediální prostředí a proč je důležité, aby lidé dokázali rozeznat nezávislá média dodržující etické standardy od platforem, které šíří dezinformace, i od těch, které neposkytují kvalitní žurnalistiku a jejich obsah podléhá zájmům politicko-byznysových skupin. 

V programu využíváme divadelní prostředky a interaktivní metody, kombinované s diskusí s profesionálními novináři. Důležitá je interakce s diváky, kteří mohou po každém z bloků programu pokládat své dotazy či komentáře. Všechny divadelní vstupy jsou inspirovány skutečnými událostmi ze života lokálních novinářů.

Diváci se dozví, s čím se potýkají ve své práci nezávislí novináři, proč je lokální žurnalistika v krizi, co jsou veřejnoprávní média, či jak se chránit před dezinformacemi a manipulací. Chceme veřejnost motivovat k většímu zájmu o politické dění a k podpoře nezávislé žurnalistiky, protože bez ní lze jen těžko získávat pravidelně relevantní informace potřebné k zodpovědné volbě veřejných zastupitelů.

První část programu uvedeme v Plzni už 1. března a potom každý měsíc až do června. Více informací již brzy zde.

Media Literacy Programme: Local journalist’s daily bread

We created an original media education program. The main goal is to explain to the public how the media environment works and why it is important for people to be able to distinguish independent media that adhere to ethical standards from platforms that spread misinformation and those that do not provide quality journalism and whose content is influenced by political and business groups.

The programme uses theatrical means and interactive methods, combined with discussions with professional journalists. Interaction with the audience is important, viewers are drawn into the action and can ask questions or make comments. All theatrical inputs are inspired by real events from the lives of local journalists.

The audience will learn what independent journalists face in their work, why local journalism is in crisis, what public media is, or how to protect themselves from misinformation and manipulation. We want to motivate the public to take a greater interest in political events and to support independent journalism, because without it it is difficult to get regularly relevant information needed to responsibly elect public representatives.

We will present the first part of the programme in the State Scientific Library of the Pilsen Region on 1 March and then every month until June. More information coming soon here.