Dotace neziskovým organizacím

24. 3. 2020 předložil spolu s dalšími 6 poslanci návrh novely zákona o poskytování dotací neziskovým organizacím ze státního rozpočtu. Vláda vydala 21. 4. 2020 nesouhlasné stanovisko, v němž mj. uvádí: „Návrh zákona považuje vláda za rigidní a svou konstrukcí prakticky znemožňující reálné poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu“. Projednávání tisku bylo přesto zařazeno na pořad 111. schůze.