Klouzavý mandát poslance

4. 2. 2019 předložil spolu s dalšími 45 poslanci (včetně Barbory Kořanové, Kamala Farhana, Lukáše Bartoně) novelu ústavního zákona, která má vyřešit neslučitelnost funkcí poslance a člena vlády pomocí institutu tzv. klouzavého mandátu – mandát poslance „sklouzne“ na jeho náhradníka, který kandidoval na kandidátní listině téže politické strany nebo hnutí ve stejném volebním kraji. Vláda vydala neutrální stanovisko 6. 3. 2019, zákon byl schválen ve třetím čtení 18. 6. 2021 a nyní je projednáván v Senátu.