Majetkové přiznání pro novináře ČT a ČRo

6. 11. 2019 předložil spolu s dalšími 3 poslanci návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů. Cílem mělo být zařazení „profesionálních novinářů ČT a ČRo“ mezi veřejné funkcionáře, na něž se vztahuje mj. povinnost podávat přiznání k majetku. Vláda předložila 27. 11. 2019 nesouhlasné stanovisko. První čtení proběhlo 14. 4. 2021 na 98. schůzi. Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům, ale garanční Volební výbor ani Ústavně právní výbor návrh zákona neprojednaly. Návrh byl zařazen do druhého čtení na 111. schůzi, která začala 7.7. a během léta byla přerušena. Pokračovat bude 14. září.