Odpuštění daní z příjmů OSVČ za rok 2020

27. července 2020 předložil spolu s 19 poslanci novelu zákona o daních z příjmů, která měla osvobodit od daně příjmy fyzických osob ze samostatné činnosti za zdaňovací období roku 2020. “Navržená úprava rozvíjí původní ideu vlády a promíjí za rok 2020 daň z příjmu ze samostatné činnosti. Tímto opatřením by zůstalo dotčeným osobám na obnovu jejich podnikání a české ekonomiky po koronaviru o zhruba 7,5 mld. korun navíc,” uvedli poslanci v důvodové zprávě. Vláda zaslala k návrhu 26. srpna 2020 nesouhlasné stanovisko. Organizační výbor ale hned 3. září 2020 projednání návrhu doporučil a ten je nyní zařazen na pořad 111. schůze.