Zákon o požární ochraně

29. 9. 2020 předložil spolu s dalšími 30 poslanci (včetně Jana Volného a Barbory Kořanové) Novelu zákona o požární ochraně, která stanoví podmínky pro včasnou výstrahu před mimořádnými událostmi u zařízení sociálních služeb s pobytovými službami a u památkově chráněných staveb. Vláda vydala souhlasné stanovisko 27. 10. 2020. Návrh je nyní ve třetím čtení a aktuálně byl zařazen na pořad 111. schůze.