Náhrady škod chovatelům ryb

11. 12. 2018 předložil spolu s dalšími 14 poslanci novelu zákona o poskytnutí náhrad škod způsobených chráněnými živočichy. Novela řeší náhrady škod chovatelům ryb, které jim způsobil kormorán velký, a které podle stávajícího zákona již nelze kompenzovat, protože kormorán byl vyňat ze zvláště chráněných druhů. Novela zavedla přechodné tříleté období (2018-2020), ve kterém byly chovatelům i přesto škody hrazeny. Návrh byl schválen Sněmovnou i Senátem a zákon byl vyhlášen 9. 4. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 100/2019 Sb.