Náhrady škod chovatelům ryb

8. 7. 2020 předložil spolu s dalšími 16 poslanci další novelu zákona o poskytnutí náhrad škod způsobených chráněnými živočichy. Novela zavedla nové tříleté období, po které budou chovatelům ryb hrazeny náhrady škod způsobené kormoránem velkým (2021-2023). Návrh byl schválen Sněmovnou i Senátem a zákon vyhlášen 12. 2. 2021 ve Sbírce zákonů pod číslem 50/2021 Sb.