Nominační zákon

20. 3. 2018 předložil spolu s dalšími 39 poslanci návrh zákona o výběru osob do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a vlastnické politice státu (nominační zákon). Ten měl především zamezit obsazování těchto pozic osobami bez patřičné odbornosti. Vláda zaslala k návrhu nesouhlasné stanovisko 19. 4. 2018, návrh zákona byl zamítnut v prvním čtení 27. 6. 2018. Nominační zákon prošel sněmovnou až o rok později, poté, co návrh podala vláda. Z původního pirátského návrhu v něm zůstalo například snížení věkové hranice uchazečů na 25 let. V zákoně se naopak neobjevilo zavedení vlastnické politiky státu.