Přípravné třídy ZŠ pro více dětí s odkladem

2. 3. 2018 předložil spolu s 5 poslanci novelu školského zákona. Ta navrhovala zařazení do přípravných tříd základních škol i dětem, které mají odklad věkem, nebo doporučený z jakéhokoliv důvodu, tedy nejen odklad povolený ředitelem ZŠ. Novela byla přes nesouhlasné stanovisko vlády schválena ve třetím čtení 5. 12. 2018 a v tomto bodu vrátila stav, který platil před účinností zákona č. 178/20016 Sb. Zákon byl vyhlášen 15. 2. 2019 ve Sbírce zákonů pod číslem 46/2019 Sb.