Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů)

22. 7. 2020 předložil spolu s dalšími 21 poslanci návrh zákona o ochraně oznamovatele (whistleblowera), který oznámí, že došlo nebo může dojít k jednání, které je v zásadním rozporu s veřejným zájmem. Vláda vydala nesouhlasné stanovisko 19. 8. 2020, návrh zákona byl zamítnut v prvním čtení 12. 5. 2021.