Transplantační zákon

4. 6. 2019 předložil spolu s dalšími 21 poslanci novelu transplantačního zákona, která reaguje na problémy světového obchodu s orgány. Návrh ukládá vládě zřídit etickou komisi, která v pravidelných intervalech aktualizuje které státy jsou důvěryhodné pro transplantaci a které mají systematické problémy s porušováním základních lidských práv i za účelem získávání orgánů. Tyto státy budou nadále označeny z hlediska transplantace orgánu za problematické. Pro zisk orgánu v problematické zemi je pak třeba získat souhlas vydaný etickou komisí. Vláda zaslala 3. 7. 2019 nesouhlasné stanovisko, Organizační výbor přesto 10. 7. 2019 projednání návrhu zákona doporučil. Poslanci se však k němu prozatím nedostali.