Odpuštění silniční daně za rok 2020

24. 7. 2020 předložil spolu s dalšími 19 poslanci novelu zákona o dani silniční, která navrhla odpustit plošně silniční daň za rok 2020. Vláda zaslala nesouhlasné stanovisko 26. 8. 2020 s odůvodněním, že silniční daň již byla roce 2020 snížena a v důsledku úplného výpadku by došlo k ohrožení financování oprav a údržby silnic. Zároveň je návrh údajně neslučitelný s právem EU kvůli povinnosti platit tzv. eurovinětu za kamiony. Návrh byl 3. 9. 2020 přesto doporučen k projednání a zařazen na pořad 111. schůze.