Národní sportovní agentura

16. 7. 2018 předložil spolu s dalšími 52 poslanci ( včetně Barbory Kořanové a Jana Volného) Novelu zákona o podpoře sportu, kterou byla zřízena Národní sportovní agentura. Zákon byl schválen ve třetím čtení 13. 3. 2019. Přes následné zamítnutí Senátem byl zákon vyhlášen 16. 7. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 178/2019 Sb.