Prevence havárií v chemickém průmyslu

29. 11. 2018 předložil spolu s dalšími 23 poslanci (včetně Jana Volného) Novelu zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Vláda vydala souhlasné stanovisko 19. 12. 2018 a návrh byl doporučen k projednání, poslanci se k němu ale dosud nedostali.