Transplantační zákon

22. 10. 2018 předložil spolu s dalšími 16 poslanci (včetně Ilony Mauritzové) novelu transplantačního zákona, jejímž cílem bylo usnadnit odběr orgánů od cizinců zemřelých na území ČR tím, že bude upřednostněno přímé kontaktování osoby blízké zemřelého. „Stávající právní úprava je příliš komplikovaná a nepříliš funkční, a zcela tak nenaplňuje cíl, s jakým byla přijímána. V jejím důsledku tak v zásadě přicházíme o možnost odběru orgánů od cca 15 cizinců zemřelých na našem území ročně, což může představovat až 100 orgánů vhodných k transplantaci,“ uvádí poslanci v důvodové zprávě. Návrh byl přijat v prvním čtení 25. 1. 2019. Zákon byl vyhlášen 9. 4. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 97/2019 Sb.