Středoškolské vzdělání bez maturity

11. 6.2019 předložil spolu s dalšími 26 poslanci (včetně Lukáše Bartoně, Ilony Mauritzové) novelu školského zákona, která měla zavést institut ukončení střední školy bez maturity, tedy umožnit získat středoškolské vzdělání i neúspěšným maturantům. Existovaly by tři stupně: a) střední vzdělání, b) střední vzdělání s výučním listem, c) střední vzdělání s maturitní zkouškou, přičemž maturita by zůstala podmínkou pro přijetí na vysokou školu. Střední vzdělání by bylo uznáno i zpětně absolventům od školního roku 2010/2011. Vláda vydala k návrhu neutrální stanovisko 10. 7. 2019, návrh byl ale zamítnut v prvním čtení 28. 1. 2020.