Ústavní výchova pro problémové děti

26. 4. 2019 předložil spolu s dalšími 60 poslanci (včetně Barbory Kořanové) novelu zákona o výkonu ústavní výchovy, která navrhuje vrátit do zákona možnost pobytů v diagnostickém ústavu pro děti, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování požádali zákonní zástupci dítěte. „Situace v běžných školách se vlivem inkluzivních aktivit zhoršuje: zvyšuje se podíl problémového chování žáků v různých formách: šikana, kyberšikana, zvýšená agresivita, odmítání autorit a používání vulgarit, odmítání spolupráce, pedagogičtí pracovníci nemají k dispozici účinné prostředky k prevenci proti uvedeným jevům,“ uvádí poslanci v důvodové zprávě. Vláda vydala k návrhu 28. 5. 2019 nesouhlasné stanovisko, návrh byl přesto 29. 5. 2019 doporučen k projednání. Poslanci se k němu ale ještě nedostali a aktuálně je zařazen na pořad 111. schůze.