Zahrádkářský zákon

29. 10. 2019 předložil spolu s dalšími 28 poslanci (včetně Barbory Kořanové, Kamala Farhana) návrh zahrádkářského zákona, který upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při její podpoře. Zákon byl schválen a vyhlášen 9. 6. 2021 ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2021 Sb.