Zákon o lesích – těžba po kůrovcové kalamitě

24. 1. 2019 předložil spolu s dalšími 11 poslanci novelu zákona o lesích. Novela zavedla novou kompetenci Ministerstva zemědělství, která mu umožňuje v případech kalamit (jako je stav způsobený kůrovcem), které nastaly na území dvou a více krajů, odchýlit se od běžných pravidel hospodaření zejména ohledně těžeb a zalesňování a rozhodnout o nezbytných opatřeních odchylných od lesního zákona. Sněmovna návrh schválila v prvním čtení 6. 3. 2019, Senát se rozhodl novelou nezabývat. Zákon vyhlášen 2. 4. 2019 ve Sbírce zákonů pod číslem 90/2019 Sb.