Zrušení zákona o prodejní době

1. 12. 2017 předložil spolu s dalšími 24 poslanci novelu zákona, kterým se ruší zákon o prodejní době. V současné době platí zákaz prodeje o vybraných svátcích v obchodech s větší prodejní plochou než 200m2. Právě to chtěli poslanci zrušit. „Praxe ukázala, že norma je nadbytečná, nepřiměřeně zasahuje do práv obchodníků i omezuje občany. Vzhledem k tomu, že se stávající zákaz týká pouze některých prodejních ploch, tak narušuje konkurenční prostředí mezi jednotlivými obchodníky. Návrh zákona počítá s úplným zrušením zákazu prodeje o vybraných svátcích a vrací tak stav před nabytí účinnosti zákona č. 223/2016 sb.,“ uvádí důvodová zpráva 25 poslanců. Vláda zaslala neutrální stanovisko 27. 12. 2017, návrh byl ale zamítnut v první čtení 23. 1. 2018.