Vodácký zákon

31. 10. 2019 podala skupina 78 poslanců zastoupená Lukášem Bartoněm (včetně Martina Baxa, včetně Ilony Mauritzové, Barbory Kořanové, Jiřího Valenty) nový návrh novely vodáckého zákona, opět s cílem povolit vodákům minimálně 0,5 promile alkoholu. Vláda k němu vydala nesouhlasné stanovisko 27. 11. 2019, návrh byl přesto 4. 12. 2019 doporučen k projednání. Aktuálně je zařazen […]

Celý článek

Vodácký zákon

20. 4. 2018 předložil spolu s dalšími 52 poslanci (včetně Martina Baxy, Lukáše Bartoně, Jany Levové, Ilony Mauritzové) návrh novely zákona o vnitrozemské plavbě (vodáckého zákona), jenž měl vodákům povolit 0,5 promile alkoholu. Návrh sice v březnu 2019 poslanci schválili, následně ale sněmovna novelu 24. 9. 2019 zamítla poté, co se vrátila ze Senátu s […]

Celý článek

Právo na digitální služby

28. 3. 2019 předložil spolu s dalšími 132 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové, Lukáše Bartoně, Martina Baxy, Kamala Farhana, Jany Levové, Ilony Mauritzové) novelu zákona o právu na digitální služby, která upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci. Zákon byl schválen a vyhlášen 17. 1. 2020 ve Sbírce […]

Celý článek

Zákaz kamionů v levém pruhu dálnice

20. 12. 2018 předložil spolu s dalšími 45 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové a Kamala Farhana) novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. která měla zakázat řidičům nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidiči jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, jízdu v levém pruhu na dálnici v pracovních […]

Celý článek

Majetkové přiznání pro novináře ČT a ČRo

6. 11. 2019 předložil spolu s dalšími 3 poslanci návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů. Cílem mělo být zařazení „profesionálních novinářů ČT a ČRo“ mezi veřejné funkcionáře, na něž se vztahuje mj. povinnost podávat přiznání k majetku. Vláda předložila 27. 11. 2019 nesouhlasné stanovisko. První čtení […]

Celý článek

Zrušení lustračního zákona

31. 1. 2020 předložil spolu s dalšími 14 poslanci návrh zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon). Vláda vydala 4. března 2020 nesouhlasné stanovisko. Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze.

Celý článek

Zákon o referendu

6. 3. 2018 předložil spolu s dalšími 14 poslanci KSČM návrh ústavního zákona o referendu. Podle tohoto návrhu by k vyvolání referenda stačilo 100 000 podpisů. Referendum by bylo závazné, pokud by pro návrh byla nadpoloviční většina hlasujících a hlasovat by bylo možné i o odvolání prezidenta, či setrvání v EU a NATO. Vláda vydala […]

Celý článek

Dotace neziskovým organizacím

24. 3. 2020 předložil spolu s dalšími 6 poslanci návrh novely zákona o poskytování dotací neziskovým organizacím ze státního rozpočtu. Vláda vydala 21. 4. 2020 nesouhlasné stanovisko, v němž mj. uvádí: „Návrh zákona považuje vláda za rigidní a svou konstrukcí prakticky znemožňující reálné poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu“. Projednávání tisku bylo přesto […]

Celý článek

Zdanění náhrad církvím

20. 12. 2017 předložil spolu s dalšími 14 poslanci návrh novely z. o majetkovém vyrovnání s církvemi, která navrhla zdanění náhrad církvím a náboženským společnostem. Zákon byl navzdory zamítnutí Senátem schválen 23. 4. 2019 a vyhlášen 16. 5. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 125/2019 Sb. V říjnu 2019 pak zákon zrušil Ústavní […]

Celý článek

Ztráta mandátu po opuštění strany či klubu

24. 1. 2018 předložil spolu s dalšími 14 poslanci návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, který by zavedl institut ztráty mandátu poslance nebo senátora, který opustí příslušný klub a přejde do jiného, či zůstane nezařazený, nebo přejde do jiné politické strany. Zároveň byla součástí návrhu úprava, aby […]

Celý článek