Vodácký zákon

31. 10. 2019 podala skupina 78 poslanců zastoupená Lukášem Bartoněm (včetně Martina Baxa, včetně Ilony Mauritzové, Barbory Kořanové, Jiřího Valenty) nový návrh novely vodáckého zákona, opět s cílem povolit vodákům minimálně 0,5 promile alkoholu. Vláda k němu vydala nesouhlasné stanovisko 27. 11. 2019, návrh byl přesto 4. 12. 2019 doporučen k projednání. Aktuálně je zařazen na pořad 111. schůze.

Celý článek

Vodácký zákon

20. 4. 2018 předložil spolu s dalšími 52 poslanci (včetně Martina Baxy, Lukáše Bartoně, Jany Levové, Ilony Mauritzové) návrh novely zákona o vnitrozemské plavbě (vodáckého zákona), jenž měl vodákům povolit 0,5 promile alkoholu. Návrh sice v březnu 2019 poslanci schválili, následně ale sněmovna novelu 24. 9. 2019 zamítla poté, co se vrátila ze Senátu s přílepkem, který měl povolit za určitých okolností 0,5 promile i cyklistům.

Celý článek

Právo na digitální služby

28. 3. 2019 předložil spolu s dalšími 132 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové, Lukáše Bartoně, Martina Baxy, Kamala Farhana, Jany Levové, Ilony Mauritzové) novelu zákona o právu na digitální služby, která upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci. Zákon byl schválen a vyhlášen 17. 1. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 5 pod číslem 12/2020 Sb.

Celý článek

Zákaz kamionů v levém pruhu dálnice

20. 12. 2018 předložil spolu s dalšími 45 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové a Kamala Farhana) novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. která měla zakázat řidičům nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidiči jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, jízdu v levém pruhu na dálnici v pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin. Po neutrálním stanovisku vlády prošel návrh až do třetího..Více informací

Celý článek

Majetkové přiznání pro novináře ČT a ČRo

6. 11. 2019 předložil spolu s dalšími 3 poslanci návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů. Cílem mělo být zařazení „profesionálních novinářů ČT a ČRo“ mezi veřejné funkcionáře, na něž se vztahuje mj. povinnost podávat přiznání k majetku. Vláda předložila 27. 11. 2019 nesouhlasné stanovisko. První čtení proběhlo 14. 4. 2021 na 98. schůzi. Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům, ale..Více informací

Celý článek

Zrušení lustračního zákona

31. 1. 2020 předložil spolu s dalšími 14 poslanci návrh zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon). Vláda vydala 4. března 2020 nesouhlasné stanovisko. Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze.

Celý článek

Zákon o referendu

6. 3. 2018 předložil spolu s dalšími 14 poslanci KSČM návrh ústavního zákona o referendu. Podle tohoto návrhu by k vyvolání referenda stačilo 100 000 podpisů. Referendum by bylo závazné, pokud by pro návrh byla nadpoloviční většina hlasujících a hlasovat by bylo možné i o odvolání prezidenta, či setrvání v EU a NATO. Vláda vydala 4. 4. 2018 nesouhlasné stanovisko. První čtení bylo zahájeno 25. 5. 2018, nejprve bylo odročeno..Více informací

Celý článek

Dotace neziskovým organizacím

24. 3. 2020 předložil spolu s dalšími 6 poslanci návrh novely zákona o poskytování dotací neziskovým organizacím ze státního rozpočtu. Vláda vydala 21. 4. 2020 nesouhlasné stanovisko, v němž mj. uvádí: „Návrh zákona považuje vláda za rigidní a svou konstrukcí prakticky znemožňující reálné poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu“. Projednávání tisku bylo přesto zařazeno na pořad 111. schůze.

Celý článek

Zdanění náhrad církvím

20. 12. 2017 předložil spolu s dalšími 14 poslanci návrh novely z. o majetkovém vyrovnání s církvemi, která navrhla zdanění náhrad církvím a náboženským společnostem. Zákon byl navzdory zamítnutí Senátem schválen 23. 4. 2019 a vyhlášen 16. 5. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 125/2019 Sb. V říjnu 2019 pak zákon zrušil Ústavní soud.

Celý článek

Ztráta mandátu po opuštění strany či klubu

24. 1. 2018 předložil spolu s dalšími 14 poslanci návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, který by zavedl institut ztráty mandátu poslance nebo senátora, který opustí příslušný klub a přejde do jiného, či zůstane nezařazený, nebo přejde do jiné politické strany. Zároveň byla součástí návrhu úprava, aby mandát poslance nebo senátora zanikl v důsledku pravomocného odsouzení k nepodmíněnému testu odnětí svobody za..Více informací

Celý článek