Odškodnění demonstrantů ze srpna 1969

10. 7. 2020 předložil spolu s dalšími 91 poslanci (včetně Martina Baxy, Barbory Kořanové, Ilony Mauritzové) Novelu zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací. Cílem bylo odškodnit občany tehdejší ČSSR (nebo jejich rodiny), kteří byli v období od 19. srpna 1969 do 22. srpna 1969 zraněni v souvislosti se zásahem Veřejné bezpečnosti, Sboru národní bezpečnosti, lidových milicí či […]

Celý článek

Zákon o požární ochraně

29. 9. 2020 předložil spolu s dalšími 30 poslanci (včetně Jana Volného a Barbory Kořanové) Novelu zákona o požární ochraně, která stanoví podmínky pro včasnou výstrahu před mimořádnými událostmi u zařízení sociálních služeb s pobytovými službami a u památkově chráněných staveb. Vláda vydala souhlasné stanovisko 27. 10. 2020. Návrh je nyní ve třetím čtení a […]

Celý článek

Česká komora všeobecných a dětských sester

10. 6. 2020 předložil spolu s dalšími 15 poslanci Novelu zákona o České komoře všeobecných a dětských sester, který by tuto komoru umožnil zřídit. Vláda zaslala 14. 7. 2020 neutrální stanovisko a předseda sněmovny doporučil projednání návrhu zákona 11. 8. 2020. Poslanci se k projednání zatím nedostali, návrh je nyní zařazen na pořad 111. schůze.

Celý článek

Zahrádkářský zákon

29. 10. 2019 předložil spolu s dalšími 28 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové) návrh zahrádkářského zákona, který upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při její podpoře. Zákon byl schválen a vyhlášen 9. 6. 2021 ve Sbírce zákonů v částce […]

Celý článek

Právo na digitální služby

28. 3. 2019 předložil spolu s dalšími 132 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové, Lukáše Bartoně, Martina Baxy, Jiřího Valenty, Jany Levové, Ilony Mauritzové) Novelu zákona o právu na digitální služby, která upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci. Zákon byl schválen a vyhlášen 17. 1. 2020 ve Sbírce […]

Celý článek

Klouzavý mandát poslance

4. 2. 2019 předložil spolu s dalšími 45 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové, Lukáše Bartoně) novelu ústavního zákona, která má vyřešit neslučitelnost funkcí poslance a člena vlády pomocí institutu tzv. klouzavého mandátu – mandát poslance „sklouzne“ na jeho náhradníka, který kandidoval na kandidátní listině téže politické strany nebo politického hnutí ve stejném volebním kraji. […]

Celý článek

Zákaz kamionů v levém pruhu dálnice

20. 12. 2018 předložil spolu s dalšími 45 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové a Jiřího Valenty) Novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ta měla zakázat řidičům nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidičům jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, jízdu v levém pruhu na dálnici v pracovních […]

Celý článek

Prevence havárií v chemickém průmyslu

29. 11. 2018 předložil spolu s dalšími 23 poslanci (včetně Jana Volného) Novelu zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Vláda vydala souhlasné stanovisko 19. 12. 2018 a návrh byl doporučen k projednání, poslanci se k němu ale dosud nedostali.

Celý článek

Transplantační zákon

22. 10. 2018 předložil spolu s dalšími 16 poslanci (včetně Ilony Mauritzové) novelu transplantačního zákona, jejímž cílem bylo usnadnit odběr orgánů od cizinců zemřelých na území ČR tím, že bude upřednostněno přímé kontaktování osoby blízké zemřelého. „Stávající právní úprava je příliš komplikovaná a nepříliš funkční, a zcela tak nenaplňuje cíl, s jakým byla přijímána. V […]

Celý článek

Národní sportovní agentura

16. 7. 2018 předložil spolu s dalšími 52 poslanci ( včetně Barbory Kořanové a Jana Volného) Novelu zákona o podpoře sportu, kterou byla zřízena Národní sportovní agentura. Zákon byl schválen ve třetím čtení 13. 3. 2019. Přes následné zamítnutí Senátem byl zákon vyhlášen 16. 7. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 178/2019 […]

Celý článek