Prevence havárií v chemickém průmyslu

29. 11. 2018 předložil spolu s dalšími 23 poslanci (včetně Kamala Farhana) novelu zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Vláda vydala souhlasné stanovisko 19. 12. 2018 a návrh byl doporučen k projednání, poslanci se k němu ale dosud nedostali.

Celý článek

Klouzavý mandát poslance

4. 2. 2019 předložil spolu s dalšími 45 poslanci (včetně Barbory Kořanové, Kamala Farhana, Lukáše Bartoně) novelu ústavního zákona, která má vyřešit neslučitelnost funkcí poslance a člena vlády pomocí institutu tzv. klouzavého mandátu – mandát poslance „sklouzne“ na jeho náhradníka, který kandidoval na kandidátní listině téže politické strany nebo hnutí ve stejném volebním kraji. Vláda […]

Celý článek

Zákaz kamionů v levém pruhu dálnice

20. 12. 2018 předložil spolu s dalšími 45 poslanci (včetně Jiřího Valenty, Barbory Kořanové a Kamala Farhana) novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která měla zakázat řidičům nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidiči jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, jízdu v levém pruhu na dálnici v pracovních […]

Celý článek

Zahrádkářský zákon

29. 10. 2019 předložil spolu s dalšími 28 poslanci (včetně Barbory Kořanové, Kamala Farhana) návrh zahrádkářského zákona, který upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při její podpoře. Zákon byl schválen a vyhlášen 9. 6. 2021 ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2021 Sb.

Celý článek

Zákon o lesích – těžba po kůrovcové kalamitě

24. 1. 2019 předložil spolu s dalšími 11 poslanci novelu zákona o lesích. Novela zavedla novou kompetenci Ministerstva zemědělství, která mu umožňuje v případech kalamit (jako je stav způsobený kůrovcem), které nastaly na území dvou a více krajů, odchýlit se od běžných pravidel hospodaření zejména ohledně těžeb a zalesňování a rozhodnout o nezbytných opatřeních odchylných […]

Celý článek

Náhrady škod chovatelům ryb

8. 7. 2020 předložil spolu s dalšími 16 poslanci další novelu zákona o poskytnutí náhrad škod způsobených chráněnými živočichy. Novela zavedla nové tříleté období, po které budou chovatelům ryb hrazeny náhrady škod způsobené kormoránem velkým (2021-2023). Návrh byl schválen Sněmovnou i Senátem a zákon vyhlášen 12. 2. 2021 ve Sbírce zákonů pod číslem 50/2021 Sb.

Celý článek

Náhrady škod chovatelům ryb

11. 12. 2018 předložil spolu s dalšími 14 poslanci novelu zákona o poskytnutí náhrad škod způsobených chráněnými živočichy. Novela řeší náhrady škod chovatelům ryb, které jim způsobil kormorán velký, a které podle stávajícího zákona již nelze kompenzovat, protože kormorán byl vyňat ze zvláště chráněných druhů. Novela zavedla přechodné tříleté období (2018-2020), ve kterém byly chovatelům […]

Celý článek

Národní sportovní agentura

16. 7. 2018 předložil spolu s dalšími 52 poslanci ( včetně Kamala Farhana a Barbory Kořanové) novelu zákona o podpoře sportu, kterou byla zřízena Národní sportovní agentura. Zákon byl schválen ve třetím čtení 13. 3. 2019. Přes následné zamítnutí Senátem byl zákon vyhlášen 16. 7. 2019 ve Sbírce zákonů pod číslem 178/2019 Sb.

Celý článek