Školský zákon – SŠ vzdělání bez maturity

11.6.2019 předložil spolu s dalšími 26 poslanci (včetně Martina Baxy, Ilony Mauritzové)  novelu školského zákona, která měla zavést institut ukončení střední školy bez maturity, tedy umožnit získat středoškolské vzdělání i neúspěšným maturantům. Existovaly by tři stupně: a) střední vzdělání, b) střední vzdělání s výučním listem, c) střední vzdělání s maturitní zkouškou, přičemž maturita by zůstala podmínkou pro přijetí na vysokou školu. Střední vzdělání by bylo uznáno i zpětně absolventům od školního..Více informací

Celý článek

Školský zákon – maturitní rok

18. 2. 2021 předložil spolu s dalšími 11 poslanci novelu školského zákona, která má stanovit, jak bude probíhat poslední rok výuky pro maturanty, především její zaměření na maturitní předměty. O konkrétní podobě vzdělávání má ale rozhodovat ředitel školy. Vláda zaslala k návrhu neutrální stanovisko 17. 3. 2021 a projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 111. schůze.

Celý článek

Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů)

22. 7. 2020 předložil spolu s dalšími 21 poslanci návrh zákona o ochraně oznamovatele (whistleblowera), který oznámí, že došlo nebo může dojít k jednání, které je v zásadním rozporu s veřejným zájmem. Vláda vydala nesouhlasné stanovisko 19. 8. 2020, návrh zákona byl zamítnut v prvním čtení 12. 5. 2021.

Celý článek

Transplantační zákon

4. 6. 2019 předložil spolu s dalšími 21 poslanci novelu transplantačního zákona, která reaguje na problémy světového obchodu s orgány. Návrh ukládá vládě zřídit etickou komisi, která v pravidelných intervalech aktualizuje které státy jsou důvěryhodné pro transplantaci a které mají systematické problémy s porušováním základních lidských práv i za účelem získávání orgánů. Tyto státy budou nadále označeny z hlediska transplantace orgánu za problematické. Pro zisk orgánu v problematické zemi je pak třeba získat..Více informací

Celý článek

Právo na digitální služby

28. 3. 2019 předložil spolu s dalšími 132 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové, Martina Baxy, Kamala Farhana, Jiřího Valenty, Jany Levové, Ilony Mauritzové) novelu zákona o právu na digitální služby, která upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci. Zákon byl schválen a vyhlášen 17. 1. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 5 pod číslem 12/2020 Sb.

Celý článek

Legalizace konopí

14. 11. 2018 předložil spolu s dalšími 39 poslanci (včetně Barbory Kořanové a Martina Baxy) novelu zákona o návykových látkách. Šlo o návrh legalizace pěstování, zpracování a přechovávání malého množství konopí a jeho bezúplatné předání. Poslanci chtěli umožnit pěstování nebo zpracovávání až pěti rostlin konopí, přechovávání nejvýše 1250 g sušiny konopí nebo z tohoto množství získaných produktů z konopí s obsahem nejvýše 250 g THC17 ve vlastním obydlí. Mimo obydlí..Více informací

Celý článek

Manželství pro všechny

12. 6. 2018 předložil spolu s dalšími 45 poslanci novelu občanského zákoníku, která má umožnit uzavírat manželství všem párům bez ohledu na pohlaví. Vláda vydala 26. 6. 2018 souhlasné stanovisko a novela byla poté v rámci prvního čtení projednávána na čtyřech schůzích, zatím naposledy 29. 4. 2021.

Celý článek

Nominační zákon

20. 3. 2018 předložil spolu s dalšími 39 poslanci návrh zákona o výběru osob do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a vlastnické politice státu (nominační zákon). Ten měl především zamezit obsazování těchto pozic osobami bez patřičné odbornosti. Vláda zaslala k návrhu nesouhlasné stanovisko 19. 4. 2018, návrh zákona byl zamítnut v prvním čtení 27. 6. 2018. Nominační zákon prošel sněmovnou až o rok později, poté,..Více informací

Celý článek

Přípravné třídy ZŠ pro více dětí s odkladem

2. 3. 2018 předložil spolu s 5 poslanci novelu školského zákona. Ta navrhovala zařazení do přípravných tříd základních škol i dětem, které mají odklad věkem, nebo doporučený z jakéhokoliv důvodu, tedy nejen odklad povolený ředitelem ZŠ. Novela byla přes nesouhlasné stanovisko vlády schválena ve třetím čtení 5. 12. 2018 a v tomto bodu vrátila stav, který platil před účinností zákona č. 178/20016 Sb. Zákon byl vyhlášen 15. 2. 2019 ve..Více informací

Celý článek

Vodácký zákon

31. 10. 2019 podala skupina 78 poslanců zastoupená Lukášem Bartoněm (včetně Martina Baxy, Ilony Mauritzové, Barbory Kořanové, Jiřího Valenty)  nový návrh vodáckého zákona, opět s cílem povolit vodákům alespoň 0,5 promile. Vláda k němu vydala nesouhlasné stanovisko 27. 11. 2019, návrh byl přesto 4. 12. 2019 doporučen k projednání. Aktuálně byl zařazen na pořad 111. schůze.

Celý článek