Školský zákon – SŠ vzdělání bez maturity

11.6.2019 předložil spolu s dalšími 26 poslanci (včetně Martina Baxy, Ilony Mauritzové)  novelu školského zákona, která měla zavést institut ukončení střední školy bez maturity, tedy umožnit získat středoškolské vzdělání i neúspěšným maturantům. Existovaly by tři stupně: a) střední vzdělání, b) střední vzdělání s výučním listem, c) střední vzdělání s maturitní zkouškou, přičemž maturita by zůstala podmínkou […]

Celý článek

Školský zákon – maturitní rok

18. 2. 2021 předložil spolu s dalšími 11 poslanci novelu školského zákona, která má stanovit, jak bude probíhat poslední rok výuky pro maturanty, především její zaměření na maturitní předměty. O konkrétní podobě vzdělávání má ale rozhodovat ředitel školy. Vláda zaslala k návrhu neutrální stanovisko 17. 3. 2021 a projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 111. […]

Celý článek

Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů)

22. 7. 2020 předložil spolu s dalšími 21 poslanci návrh zákona o ochraně oznamovatele (whistleblowera), který oznámí, že došlo nebo může dojít k jednání, které je v zásadním rozporu s veřejným zájmem. Vláda vydala nesouhlasné stanovisko 19. 8. 2020, návrh zákona byl zamítnut v prvním čtení 12. 5. 2021.

Celý článek

Transplantační zákon

4. 6. 2019 předložil spolu s dalšími 21 poslanci novelu transplantačního zákona, která reaguje na problémy světového obchodu s orgány. Návrh ukládá vládě zřídit etickou komisi, která v pravidelných intervalech aktualizuje které státy jsou důvěryhodné pro transplantaci a které mají systematické problémy s porušováním základních lidských práv i za účelem získávání orgánů. Tyto státy budou nadále označeny z […]

Celý článek

Právo na digitální služby

28. 3. 2019 předložil spolu s dalšími 132 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové, Martina Baxy, Kamala Farhana, Jiřího Valenty, Jany Levové, Ilony Mauritzové) novelu zákona o právu na digitální služby, která upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci. Zákon byl schválen a vyhlášen 17. 1. 2020 ve Sbírce […]

Celý článek

Legalizace konopí

14. 11. 2018 předložil spolu s dalšími 39 poslanci (včetně Barbory Kořanové a Martina Baxy) novelu zákona o návykových látkách. Šlo o návrh legalizace pěstování, zpracování a přechovávání malého množství konopí a jeho bezúplatné předání. Poslanci chtěli umožnit pěstování nebo zpracovávání až pěti rostlin konopí, přechovávání nejvýše 1250 g sušiny konopí nebo z tohoto množství […]

Celý článek

Manželství pro všechny

12. 6. 2018 předložil spolu s dalšími 45 poslanci novelu občanského zákoníku, která má umožnit uzavírat manželství všem párům bez ohledu na pohlaví. Vláda vydala 26. 6. 2018 souhlasné stanovisko a novela byla poté v rámci prvního čtení projednávána na čtyřech schůzích, zatím naposledy 29. 4. 2021.

Celý článek

Nominační zákon

20. 3. 2018 předložil spolu s dalšími 39 poslanci návrh zákona o výběru osob do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a vlastnické politice státu (nominační zákon). Ten měl především zamezit obsazování těchto pozic osobami bez patřičné odbornosti. Vláda zaslala k návrhu nesouhlasné stanovisko 19. 4. 2018, návrh zákona byl zamítnut […]

Celý článek

Přípravné třídy ZŠ pro více dětí s odkladem

2. 3. 2018 předložil spolu s 5 poslanci novelu školského zákona. Ta navrhovala zařazení do přípravných tříd základních škol i dětem, které mají odklad věkem, nebo doporučený z jakéhokoliv důvodu, tedy nejen odklad povolený ředitelem ZŠ. Novela byla přes nesouhlasné stanovisko vlády schválena ve třetím čtení 5. 12. 2018 a v tomto bodu vrátila stav, […]

Celý článek

Vodácký zákon

31. 10. 2019 podala skupina 78 poslanců zastoupená Lukášem Bartoněm (včetně Martina Baxy, Ilony Mauritzové, Barbory Kořanové, Jiřího Valenty)  nový návrh vodáckého zákona, opět s cílem povolit vodákům alespoň 0,5 promile. Vláda k němu vydala nesouhlasné stanovisko 27. 11. 2019, návrh byl přesto 4. 12. 2019 doporučen k projednání. Aktuálně byl zařazen na pořad 111. […]

Celý článek