Odpuštění daní z příjmů OSVČ za rok 2020

27. července 2020 předložil spolu s 19 poslanci novelu zákona o daních z příjmů, která měla osvobodit od daně příjmy fyzických osob ze samostatné činnosti za zdaňovací období roku 2020. “Navržená úprava rozvíjí původní ideu vlády a promíjí za rok 2020 daň z příjmu ze samostatné činnosti. Tímto opatřením by zůstalo dotčeným osobám na obnovu […]

Celý článek

Odpuštění silniční daně za rok 2020

24. 7. 2020 předložil spolu s dalšími 19 poslanci novelu zákona o dani silniční, která navrhla odpustit plošně silniční daň za rok 2020. Vláda zaslala nesouhlasné stanovisko 26. 8. 2020 s odůvodněním, že silniční daň již byla roce 2020 snížena a v důsledku úplného výpadku by došlo k ohrožení financování oprav a údržby silnic. Zároveň je návrh údajně […]

Celý článek

Odškodnění pro oběti demonstrací v roce 1969

10. 7. 2020 předložil spolu s dalšími 91 poslanci (včetně Kamala Farhana, Barbory Kořanové, Ilony Mauritzové) novelu zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací. Cílem bylo odškodnit občany tehdejší ČSSR (nebo jejich rodiny), kteří byli v období od 19. srpna 1969 do 22. srpna 1969 zraněni v souvislosti se zásahem Veřejné bezpečnosti, Sboru národní bezpečnosti, […]

Celý článek

Vodácký zákon

31. 10. 2019 skupina 78 poslanců zastoupená Lukášem Bartoněm (včetně Martina Baxy, Ilony Mauritzové, Barbory Kořanové, Jiřího Valenty) předložila další návrh novely vodáckého zákona v podobném znění, jako byl návrh z 20.4.2018 (vodákům by bylo povoleno 0,5 promile alkoholu). Vláda  vydala 27. 11. 2019 nesouhlasné stanovisko, návrh byl přesto 4. 12. 2019 doporučen k projednání. Aktuálně je zařazen na pořad 111. schůze.

Celý článek

Středoškolské vzdělání bez maturity

11. 6.2019 předložil spolu s dalšími 26 poslanci (včetně Lukáše Bartoně, Ilony Mauritzové) novelu školského zákona, která měla zavést institut ukončení střední školy bez maturity, tedy umožnit získat středoškolské vzdělání i neúspěšným maturantům. Existovaly by tři stupně: a) střední vzdělání, b) střední vzdělání s výučním listem, c) střední vzdělání s maturitní zkouškou, přičemž maturita by […]

Celý článek

Ústavní výchova pro problémové děti

26. 4. 2019 předložil spolu s dalšími 60 poslanci (včetně Barbory Kořanové) novelu zákona o výkonu ústavní výchovy, která navrhuje vrátit do zákona možnost pobytů v diagnostickém ústavu pro děti, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování požádali zákonní zástupci dítěte. „Situace v běžných školách se vlivem inkluzivních aktivit zhoršuje: zvyšuje se podíl problémového […]

Celý článek

0,5 promile pro řidiče

25. 4. 2019 předložil spolu s dalšími 16 poslanci novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Cílem bylo povolit 0,5 promile alkoholu řidičům osobních aut, kteří jsou starší 21 let a mají řidičský průkaz déle než 24 měsíců, a také osobám jedoucím na zvířeti. Vláda vydala k návrhu 28. 5. 2019 nesouhlasné stanovisko, zákon byl přesto doporučen […]

Celý článek

Právo na digitální služby

28. 3. 2019 předložil spolu s dalšími 132 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové, Lukáše Bartoně, Kamala Farhana, Jiřího Valenty, Jany Levové, Ilony Mauritzové) novelu zákona o právu na digitální služby, která upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci. Zákon byl schválen a vyhlášen 17. 1. 2020 ve Sbírce […]

Celý článek

Zákon o návykových látkách

14. 11. 2018 předložil spolu s dalšími 39 poslanci (včetně Barbory Kořanové a Lukáše Bartoně) novelu zákona o návykových látkách. Šlo o návrh legalizace pěstování, zpracování a přechovávání malého množství konopí a jeho bezúplatné předání. Poslanci chtěli umožnit pěstování nebo zpracovávání až pěti rostlin konopí, přechovávání nejvýše 1250 g sušiny konopí nebo z tohoto množství získaných produktů z […]

Celý článek

Vodácký zákon

20. 4. 2018 předložil spolu s dalšími 52 poslanci (včetně Jiřího Valenty, Lukáše Bartoně, Jany Levové, Ilony Mauritzové) návrh novely zákona o vnitrozemské plavbě (vodáckého zákona), jenž měl vodákům povolit nejméně 0,5 promile alkoholu. Návrh sice v březnu 2019 poslanci schválili, následně ale sněmovna novelu 24. 9. 2019 zamítla poté, co se vrátila ze Senátu s přílepkem, který […]

Celý článek