Odpuštění daní z příjmů OSVČ za rok 2020

27. července 2020 předložil spolu s 19 poslanci novelu zákona o daních z příjmů, která měla osvobodit od daně příjmy fyzických osob ze samostatné činnosti za zdaňovací období roku 2020. “Navržená úprava rozvíjí původní ideu vlády a promíjí za rok 2020 daň z příjmu ze samostatné činnosti. Tímto opatřením by zůstalo dotčeným osobám na obnovu jejich podnikání a české ekonomiky po koronaviru o zhruba 7,5 mld. korun navíc,” uvedli poslanci..Více informací

Celý článek

Odpuštění silniční daně za rok 2020

24. 7. 2020 předložil spolu s dalšími 19 poslanci novelu zákona o dani silniční, která navrhla odpustit plošně silniční daň za rok 2020. Vláda zaslala nesouhlasné stanovisko 26. 8. 2020 s odůvodněním, že silniční daň již byla roce 2020 snížena a v důsledku úplného výpadku by došlo k ohrožení financování oprav a údržby silnic. Zároveň je návrh údajně neslučitelný s právem EU kvůli povinnosti platit tzv. eurovinětu za kamiony. Návrh byl 3. 9. 2020 přesto doporučen..Více informací

Celý článek

Odškodnění pro oběti demonstrací v roce 1969

10. 7. 2020 předložil spolu s dalšími 91 poslanci (včetně Kamala Farhana, Barbory Kořanové, Ilony Mauritzové) novelu zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací. Cílem bylo odškodnit občany tehdejší ČSSR (nebo jejich rodiny), kteří byli v období od 19. srpna 1969 do 22. srpna 1969 zraněni v souvislosti se zásahem Veřejné bezpečnosti, Sboru národní bezpečnosti, lidových milicí či jiné ozbrojené složky při potlačení demonstrací proti invazi. Zákon byl přijat a..Více informací

Celý článek

Vodácký zákon

31. 10. 2019 skupina 78 poslanců zastoupená Lukášem Bartoněm (včetně Martina Baxy, Ilony Mauritzové, Barbory Kořanové, Jiřího Valenty) předložila další návrh novely vodáckého zákona v podobném znění, jako byl návrh z 20.4.2018 (vodákům by bylo povoleno 0,5 promile alkoholu). Vláda  vydala 27. 11. 2019 nesouhlasné stanovisko, návrh byl přesto 4. 12. 2019 doporučen k projednání. Aktuálně je zařazen na pořad 111. schůze.

Celý článek

Středoškolské vzdělání bez maturity

11. 6.2019 předložil spolu s dalšími 26 poslanci (včetně Lukáše Bartoně, Ilony Mauritzové) novelu školského zákona, která měla zavést institut ukončení střední školy bez maturity, tedy umožnit získat středoškolské vzdělání i neúspěšným maturantům. Existovaly by tři stupně: a) střední vzdělání, b) střední vzdělání s výučním listem, c) střední vzdělání s maturitní zkouškou, přičemž maturita by zůstala podmínkou pro přijetí na vysokou školu. Střední vzdělání by bylo uznáno i zpětně absolventům..Více informací

Celý článek

Ústavní výchova pro problémové děti

26. 4. 2019 předložil spolu s dalšími 60 poslanci (včetně Barbory Kořanové) novelu zákona o výkonu ústavní výchovy, která navrhuje vrátit do zákona možnost pobytů v diagnostickém ústavu pro děti, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování požádali zákonní zástupci dítěte. „Situace v běžných školách se vlivem inkluzivních aktivit zhoršuje: zvyšuje se podíl problémového chování žáků v různých formách: šikana, kyberšikana, zvýšená agresivita, odmítání autorit a používání vulgarit, odmítání..Více informací

Celý článek

0,5 promile pro řidiče

25. 4. 2019 předložil spolu s dalšími 16 poslanci novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Cílem bylo povolit 0,5 promile alkoholu řidičům osobních aut, kteří jsou starší 21 let a mají řidičský průkaz déle než 24 měsíců, a také osobám jedoucím na zvířeti. Vláda vydala k návrhu 28. 5. 2019 nesouhlasné stanovisko, zákon byl přesto doporučen k projednávání a aktuálně je zařazen na pořad 111. schůze.

Celý článek

Právo na digitální služby

28. 3. 2019 předložil spolu s dalšími 132 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové, Lukáše Bartoně, Kamala Farhana, Jiřího Valenty, Jany Levové, Ilony Mauritzové) novelu zákona o právu na digitální služby, která upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci. Zákon byl schválen a vyhlášen 17. 1. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 5 pod číslem 12/2020 Sb.

Celý článek

Zákon o návykových látkách

14. 11. 2018 předložil spolu s dalšími 39 poslanci (včetně Barbory Kořanové a Lukáše Bartoně) novelu zákona o návykových látkách. Šlo o návrh legalizace pěstování, zpracování a přechovávání malého množství konopí a jeho bezúplatné předání. Poslanci chtěli umožnit pěstování nebo zpracovávání až pěti rostlin konopí, přechovávání nejvýše 1250 g sušiny konopí nebo z tohoto množství získaných produktů z konopí s obsahem nejvýše 250 g THC17 ve vlastním obydlí. Mimo obydlí by bylo legální..Více informací

Celý článek

Vodácký zákon

20. 4. 2018 předložil spolu s dalšími 52 poslanci (včetně Jiřího Valenty, Lukáše Bartoně, Jany Levové, Ilony Mauritzové) návrh novely zákona o vnitrozemské plavbě (vodáckého zákona), jenž měl vodákům povolit nejméně 0,5 promile alkoholu. Návrh sice v březnu 2019 poslanci schválili, následně ale sněmovna novelu 24. 9. 2019 zamítla poté, co se vrátila ze Senátu s přílepkem, který měl povolit za určitých okolností 0,5 promile i cyklistům.

Celý článek