Jan Volný: expert na daně a zemědělství s nejvyšší absencí

Volby

Jan Volný se ve sněmovně věnoval především tématům daňovým a zemědělským. Je předsedou Podvýboru pro daně, cla a loterie, a místopředsedou Rozpočtového výboru. Do sněmovny kandiduje potřetí za sebou, za minulé období má ale nejvyšší absenci z pěti poslanců z Plzeňského kraje, kteří chtějí svůj mandát rovněž obhájit.

Nejnižší je v tomto porovnání rovněž počet poslaneckých návrhů zákonů, pod nimiž je Jan Volný podepsán jako spolupředkladatel. Bylo jich celkem třináct. Poslanec tak nevyužil příliš toho, že jakožto místopředseda vládnoucí strany ANO měl mimořádnou šanci prosadit téměř cokoliv. Pozměňovacích návrhů podal 22. Tři k novele zákona o spotřebních daních v souvislosti s výskytem koronaviru, šest k vládnímu návrhu daňového balíčku – například navrhnul zvýšení sazeb spotřební daně u tabáku a zahřívaných tabákových výrobků. Dva pozměňovací návrhy podal Volný k novelám o kompenzačním bonusu. Dalším byl návrh na minimalizaci nákladů pivovarů na likvidaci nebo přepracování vraceného piva, s čímž se pivovary v době koronaviru potýkaly ve velké míře.

údaje k 31.8.2021, zdroj: psp.cz

Pozměňovací návrh podal také k návrhu státního rozpočtu na rok 2018, kdy navrhl zvýšit výdaje kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na dotace na sociální služby o 1,5 miliard korun. Bylo to ale poprvé a naposledy v tomto volebním období, kdy věnoval pozornost sociální oblasti. „Chtěl bych se tímto přihlásit ke sněmovnímu dokumentu, který vznikl jako kompromisní pro potřebu řešení plateb sociálních pracovníků pro kraje. Tento pozměňovací návrh vznikal ve shodě, po dohodě a po konzultaci předsednictva, resp. grémiem rozpočtového výboru, zejména pana Jana Skopečka, pana Mikuláše Ferjenčíka, Jana Hrnčíře, Romana Onderky, paní předsedkyně Miloslavy Vostré a Stanislava Juránka,“ upřesnil Jan Volný na 4. schůzi v prosinci 2017.

Sociální služby jako velká černá díra?

V dalších letech už se v podpoře sociálních služeb neangažoval. O půl roku později, na 31. schůzi v květnu 2019 prohlásil při projednávání bodu s názvem Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její řešení: „Já nejsem v této oblasti expertem. Samozřejmě jsem všemi deseti pro, aby stát se účelně postaral o naše spoluobčany, kteří to potřebují. Ale pokud vycházíte z těch vašich čísel, která jste tady předváděl, že nám chybí dvě miliardy, tak mi je to opravdu líto, a je to pro mě absolutně nedůvěryhodné,“ uvedl v reakci na předřečníka, poslance Víta Kaňkovského. „A docela mě zaráží, že se neptáte i třeba na jiné věci – proč se zdvojnásobil počet poskytovatelů těchto služeb, protože to také není úplně, že by se zdvojnásobil počet potřebných. To si také nemyslím. A to je právě ta studie, kterou by ráda paní ministryně financí viděla nejdřív, než udělá nějaké rozhodnutí, a to je zase logické. Ale to byste se měli zeptat především vy, protože pokud by se ty dvě miliardy opravdu potřebovaly a dávaly by se zvýšenému počtu poskytovatelů, tak by to mohla být také jedna velká černá díra. A těm opravdu potřebným by se to také nemuselo dostat,“ vyjádřil obavu.

Jan Volný začínal svoji politickou kariéru v roce 2006 jako starosta Chodové Plané, kde žije. Na toto období zavzpomínal v diskuzi k návrhu zákona o střetu zájmů na 13. schůzi vkvětnu 2018: „Já jsem byl taky starosta na střední obci. Chodová Planá má 1 700 obyvatel a tam byly dvě skupiny lidí. Teď to řeknu blbě matematicky, ale ta větší polovička prostě viděla, že se v té obci dějí dobré věci, že jsou tam nové a nové věci a že obec bohatne. A tu vůbec nezajímalo, co má Volný za majetek. Pak byla ta menší polovička, která v té hospodě stejně drbala Volného a stejně zaručené zprávy, že má činžák v Mariánských lázních, zaručené zprávy, že má na Kladské obrovské pozemky. A tomu nikdo nezabrání. Takže nevím, nejsem v tom odborník, ale nevím, jestli v těch nemovitých věcech není opravdu lepší to ukázat, stejně to je veřejná informace, nehrát si a neschovávat se za nějaké předsudky.“

Cool Timeline

2020
Náhrady škod chovatelům ryb
8. 7. 2020 předložil spolu s dalšími 16 poslanci další novelu zákona o poskytnutí náhrad škod způsobených chráněnými živočichy. Novela zavedla nové tříleté období, po které budou chovatelům ryb hrazeny náhrady škod způsobené kormoránem velkým (2021-2023). Návrh byl schválen Sněmovnou i Senátem a zákon vyhlášen 12. 2. 2021 ve Sbírce zákonů pod číslem 50/2021 Sb.
2019
Zahrádkářský zákon

29. 10. 2019 předložil spolu s dalšími 28 poslanci (včetně Barbory Kořanové, Kamala Farhana) návrh zahrádkářského zákona, který upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při její podpoře. Zákon byl schválen a vyhlášen 9. 6. 2021 ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2021 Sb.

Klouzavý mandát poslance

4. 2. 2019 předložil spolu s dalšími 45 poslanci (včetně Barbory Kořanové, Kamala Farhana, Lukáše Bartoně) novelu ústavního zákona, která má vyřešit neslučitelnost funkcí poslance a člena vlády pomocí institutu tzv. klouzavého mandátu – mandát poslance „sklouzne“ na jeho náhradníka, který kandidoval na kandidátní listině téže politické strany nebo hnutí ve stejném volebním kraji. Vláda vydala neutrální stanovisko 6. 3. 2019, zákon byl schválen ve třetím čtení 18. 6. 2021 a nyní je projednáván v Senátu.

Zákon o lesích – těžba po kůrovcové kalamitě

24. 1. 2019 předložil spolu s dalšími 11 poslanci novelu zákona o lesích. Novela zavedla novou kompetenci Ministerstva zemědělství, která mu umožňuje v případech kalamit (jako je stav způsobený kůrovcem), které nastaly na území dvou a více krajů, odchýlit se od běžných pravidel hospodaření zejména ohledně těžeb a zalesňování a rozhodnout o nezbytných opatřeních odchylných od lesního zákona. Sněmovna návrh schválila v prvním čtení 6. 3. 2019, Senát se rozhodl novelou nezabývat. Zákon vyhlášen 2. 4. 2019 ve Sbírce zákonů pod číslem 90/2019 Sb.

2018
Zákaz kamionů v levém pruhu dálnice

20. 12. 2018 předložil spolu s dalšími 45 poslanci (včetně Jiřího Valenty, Barbory Kořanové a Kamala Farhana) novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která měla zakázat řidičům nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidiči jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, jízdu v levém pruhu na dálnici v pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin. Po neutrálním stanovisku vlády prošel návrh až do třetího čtení, odkud byl pak v lednu 2020 vrácen do druhého. To bylo 6. 3. 2020 přerušeno. Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze.

Náhrady škod chovatelům ryb

11. 12. 2018 předložil spolu s dalšími 14 poslanci novelu zákona o poskytnutí náhrad škod způsobených chráněnými živočichy. Novela řeší náhrady škod chovatelům ryb, které jim způsobil kormorán velký, a které podle stávajícího zákona již nelze kompenzovat, protože kormorán byl vyňat ze zvláště chráněných druhů. Novela zavedla přechodné tříleté období (2018-2020), ve kterém byly chovatelům i přesto škody hrazeny. Návrh byl schválen Sněmovnou i Senátem a zákon byl vyhlášen 9. 4. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 100/2019 Sb.

Prevence havárií v chemickém průmyslu

29. 11. 2018 předložil spolu s dalšími 23 poslanci (včetně Kamala Farhana) novelu zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Vláda vydala souhlasné stanovisko 19. 12. 2018 a návrh byl doporučen k projednání, poslanci se k němu ale dosud nedostali.

Národní sportovní agentura

16. 7. 2018 předložil spolu s dalšími 52 poslanci ( včetně Kamala Farhana a Barbory Kořanové) novelu zákona o podpoře sportu, kterou byla zřízena Národní sportovní agentura. Zákon byl schválen ve třetím čtení 13. 3. 2019. Přes následné zamítnutí Senátem byl zákon vyhlášen 16. 7. 2019 ve Sbírce zákonů pod číslem 178/2019 Sb.